สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาดลำไย แก่เกษตรกรในพื้นที่

5 ส.ค. 2565 อ่าน [1]

...
          เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 10:00 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่โดยกลุ่มส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจการค้าและการตลาดเข้าประชุมร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองแพร่ เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งเพื่อเสนอแนวทางการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่และแนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องการตลาดลำไยแก่เกษตรกรในพื้นที่  ณ ศาลาอเนกประสงค์  หมู่ที่ 1 ตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์