สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่? ครั้งที่? ๒/๒๕๖๕

5 ส.ค. 2565 อ่าน [2]

...
วันศุกร์ที่? ๕? สิงหาคม? พ.ศ.? ๒๕๖๕? เวลา? ๑๔.๐๐? น.? นางอารีย์ เหลืองหิรัญ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วม"การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่? ครั้งที่? ๒/๒๕๖๕“ โดยมีนายสมหวัง? พ่วงบางโพ? ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่? เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดแพร่? ครั้งที่? ๒/๒๕๖๕
ณ? ห้องประชุมเวียงโกศัย? ชั้น? ๒? อาคาร? ๑? ศาลากลางจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์