สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่? ในพระราชานุเคราะห์? สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช? สยามมกุฏราชกุมาร? ณ? อำเภอวังชิ้น

5 ส.ค. 2565 อ่าน [3]

...
          วันศุกร์ที่? ๕? สิงหาคม? พ.ศ.? ๒๕๖๕? เวลา? ๑๐.๐๐? น.?   นายสมหวัง? พ่วงบางโพ? ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่? เป็นประธานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่? ในพระราชานุเคราะห์? สมเด็จพระบรมโอราสาธิราช? สยามมกุฎราชกุมาร? เฉลิมพระเกียรติ? เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา? ๒๘? กรกฎาคม? ๒๕๖๕? โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดจำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าครองชีพประชาชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและลดภาระค่าครองชีพของประชาชน มีประชาชนเข้ามาเลือกซื้อสินค้ารวมทั้งสิ้น 304 คน  ยอดจำหน่ายทั้งสิ้น 106,050 บาท สามารถลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้จำนวน 28,891 บาท
ณ? โรงเรียนบ้านใหม่? (สมบัติทวีประชาสรรค์)? หมู่ที่? ๗? ตำบลวังชิ้น? อำเภอวังชิ้น? จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์