สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ (คพจ.)

8 ส.ค. 2565 อ่าน [1]

...
วันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดแพร่ (คพจ.) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางสาวนิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน  ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่  เพื่อพิจารณาการดำเนินกิจกรรมเชื่อมโยงกระจายผลไม้ (ลำไย ส้มเขียวหวาน) ออกนอกแหล่งผลิต จังหวัดแพร่ ปี 2565 ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 เป้าหมายรวม 1,200 ตัน (ลำไย 200 ตัน /ส้มเขียวหวาน 1,000 ตัน)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์