สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด สินค้าอุปโภคบริโภค

9 ส.ค. 2565 อ่าน [3]

...
วันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 เวลา 08.30 น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดย นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม หัวหน้ากลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจติดตามสถานการณ์การจำหน่ายปลีกเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ ผักสด สินค้าอุปโภคบริโภค ณ ตลาดสดแพร่ชมภูมิ่ง ในพื้นที่อำเภอเมืองแพร่ โดยมีสถานการณ์ราคาสินค้าที่สำคัญ อาทิ
- สุกรมีชีวิต ราคา กก.ละ 95 - 102 บาท
- สุกรเนื้อแดง ราคา กก.ละ 190 - 200 บาท
- เนื้อไก่ (น่องสะโพก) ราคา กก.ละ 90 บาท
- ไข่ไก่ เบอร์ 3 ราคาฟองละ 3.54 – 3.70 บาท
- มะนาว(เบอร์1-2) ลูกละ 3 - 4 บาท
- ปลานิล /ปลาดุก กก.ละ 80 บาท
- น้ำมันปาล์ม ขนาด 1 ลิตร ขวดละ 53 - 58 บาท
- น้ำมันถั่วเหลือง ขนาด 1 ลิตร ขวดละ 67 - 68 บาท
- ผักชี กก.ละ 180-200 บาท
- คะน้า กก.ละ 50 บาท
- ผักกาดขาวปลี /ผักบุ้งจีน กก.ละ 40 บาท
ทั้งนี้ สินค้าสุกรมีชีวิต/สุกรชำแหล่ะ เนื้อไก่ ปลานิล ปลาทับทิม ปลาดุก ราคายังคงทรงตัวจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ส่วนไข่ไก่ ราคาเพิ่มสูงขึ้นแผงละ 2-4 บาท ตามต้นทุนค่าอาหารสัตว์ และผักชี ผักคะน้า ผักกาดขาวปลี ผักบุ้งจีน ราคาสูงขึ้นร้อยละ 25 - 52.63 เนื่องจากพื้นที่แหล่งผลิตได้รับความเสียหายจากกรณีฝนตกชุก พืชผักเน่าเสียง่าย ทำให้ราคาเพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทั้งนี้ ผู้ประกอบการมีการปิดป้ายแสดงราคาชัดเจน และเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้ปฏิบัติตาม พรบ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์