สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปเเบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อเรื่อง ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0 ผ่านระบบ Video conference

28 พ.ค. 2562 อ่าน [7]

...

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เวลา9.00น. สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ มอบหมาย นางสาวนุจรินทร์ นิลมณี (กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน) ร่วมกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปเเบบชุมชนนักปฏิบัติ(CoPs) ครั้งที่ 4/2562 ในหัวข้อเรื่อง ศูนย์ราชการสะดวก (GECC) สู่จังหวัด 4.0 ผ่านระบบ Video conference ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ชั้น2 ศาลากลางจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์