สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562

4 มิ.ย. 2562 อ่าน [3]

...

วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา13.00น.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลิตผลการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายอนุรัฐ ไทยตรง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่) เป็นประธาน เพื่อพิจารณามาตรการดำเนินการกำกับดูแล และเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาลำไยในฤดู ปีการผลิต 2562 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ตลอดจนการดำเนินงานตามนโยบายและมาตรการที่เกี่ยวข้อง และการขับเคลื่อนแผนบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดู ปีการผลิต 2562 จังหวัดแพร่ของหน่วยงานเกี่ยวข้องในจังหวัดแพร่

ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้ชี้แจงถึงการเตรียมแผนและมาตรการรองรับผลผลิตลำไยในฤดูจังหวัดแพร่ โดยการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกระจายผลผลิตในระดับพื้นที่ ผ่านเครือข่ายสหกรณ์การเกษตร  ตลาดค้าผลไม้ภายในจังหวัด  ตลอดจนกระจายผลผลิตลำไยออกนอกแหล่งผลิตผ่านล้ง โรงอบ และตลาดค้าผลไม้ต่างจังหวัด ปริมาณผลผลิตรวมทั้งสิ้น 1,410 ตัน ให้สามารถรองรับสถานการณ์การตลาดได้อย่างทันท่วงที

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์