สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

'ธนาคารออมสิน' เล็งแก้หนี้นอกระบบเพิ่ม เตรียมปล่อยกู้สูงสุดรายละ 50,000 บาท

Sanook 6 ก.พ. 2561 อ่าน [4]

...

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยความคืบหน้ามาตรการแก้ว่า มีผู้มาติดต่อขอสินเชื่อแล้วกว่า 159,000 ราย คิดเป็น 74% ของเป้าหมาย โดยมีผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 116,000 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 4,861 ล้านบาท มีคนที่ยื่นคำขอสินเชื่อและอยู่ระหว่างการพิจารณา 6,244 ราย ซึ่งธนาคารเตรียมเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาขยายวงเงินปล่อยสินเชื่ออีก 5,000 ล้านบาท เพื่อให้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบเร็ว ๆ นี้

นอกจากนี้ พบว่ามีคนที่ยื่นขอสินเชื่อแต่ไม่ผ่านการพิจารณา 33,400 ราย ได้ยื่นขอสินเชื่อประเภทอื่น 3,370 ราย และมีผู้ลงทะเบียนที่ไม่สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ 32,000 ราย ซึ่งต้องเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย และฟื้นฟูความสามารถในการประกอบอาชีพเพื่อหารายได้ นำไปสู่การพิจารณาปล่อยสินเชื่อในโอกาสต่อไป

สำหรับเงื่อนไขการปล่อยกู้จะให้วงเงินต่อคนสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ย 0.85% ต่อเดือน ซึ่งถูกกว่าหนี้นอกระบบที่คิดสูงถึง 10-20% ต่อเดือน และยังมีระยะเวลาการผ่อนชำระหนี้คืนไม่เกิน 5 ปี หรือ 60 งวด

 
 

ขณะที่คุณสมบัติของผู้กู้ ต้องลงทะเบียนเป็นลูกหนี้นอกระบบกับธนาคารออมสิน ต้องเป็นผู้ที่มีการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่มีคุณสมบัติไม่สามารถขอสินเชื่อประเภทอื่นของธนาคารออมสินได้ ขณะที่อายุผู้กู้กับระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี ตลอดจนต้องมีสถานที่ประกอบอาชีพหรือที่อยู่อาศัยแน่นอน

ทั้งนี้ มีผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนและผ่านคุณสมบัติกว่า 11.4 ล้านคน ส่วนที่แจ้งว่ามีปัญหาหนี้นอกระบบเป็นจำนวน 1.2 ล้านคน คิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 60,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ล่าสุดธนาคารได้โอนเงินคืนลูกหนี้ชั้นดี ตามโครงการคืนดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยในสัดส่วน 30% ของดอกเบี้ยรับที่ได้จากลูกค้า จำนวนทั้งสิ้น 223,000 ราย เป็นเงิน 626 ล้านบาท เฉลี่ยต่อราย 2,802 บาท โดยจำนวนเงินสูงสุดต่อรายอยู่ที่ 12,002 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์