สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ดัชนีเชื่อมั่นฯ ม.ค.ดีต่อเนื่องสูงสุดรอบ35เดือน

กรุงเทพธุรกิจ 19 ก.พ. 2561 อ่าน [2]

...

ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมค.ดีต่อเนื่อง สูงสุดในรอบ 35 เดือน

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า หรือ สนค. กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ประจำเดือนมกราคม 2561 จากประชาชนสาขาอาชีพต่างๆ จำนวน 3,578 คน ทั่วประเทศ พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมมีค่า 41.0 ปัจจุบันมีค่า 34.9 และอนาคตอยู่ที่ 45.1 ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นระดับที่สูงที่สุดในรอบ 35 เดือน สะท้อนว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น สอดคล้องกับความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ทั่วไป

โดยความเชื่อมั่นของผู้บริโภคที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นสัญญานที่ดีต่อสถานการณ์เศรษฐกิจของประเทศ และเชื่อว่าจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายและเพิ่มการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจได้มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อมีโอกาสเข้าสู่เป้าหมายตามกรอบที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดไว้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์