สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

'สนธิรัตน์' สั่งพาณิชย์จังหวัด เดินหน้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้แอปฯ

กรุงเทพธุรกิจ 18 ธ.ค. 2561 อ่าน [4]

...

“สนธิรัตน์” สั่งพาณิชย์จังหวัด เดินหน้าร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้แอปฯถุงเงินประชารัฐ

นายสมศักดิ์ เกียรติชัยลักษณ์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์และโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้พาณิชย์จังหวัดที่ประจำอยู่ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศเดินหน้ารับสมัครร้านค้าเข้าร่วมโครงการแอปฯถุงเงินประชารัฐแบบใช้แอปพลิเคชันมือถือรับชำระค่าสินค้าจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามนโยบายที่ได้รับจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการผลักดันให้มีจำนวน 1 แสนรายจากปัจจุบันที่มีอยู่ประมาณ 3.2 หมื่นราย “ผมได้ขอให้พาณิชย์จังหวัดที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ เดินสายไปคุยกับเทศบาล ตำบล อำเภอ รวมถึงเจ้าของตลาด และชุมชนต่างๆ เพื่อชี้แจงข้อดีของการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แล้วชักจูงให้ร้านค้าที่อยู่ในพื้นที่มาเข้าร่วม ซึ่งจะเปิดรับหมด ไม่ว่าจะเป็นร้านค้ารายเล็กรายน้อย ร้านโชวห่วย ร้านค้าในตลาดสด แผงลอย รถเร่ เพื่อผลักดันให้มีจำนวนร้านค้าเพิ่มขึ้น รองรับการใช้จ่ายของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่จะเข้ามาใหม่และรายเดิม”

ทั้งนี้ ประโยชน์ของการเข้าร่วมเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐแบบใช้แอปฯถุงเงินประชารัฐรับชำระค่าสินค้า ในส่วนของร้านค้า จะมีโอกาสในการขายสินค้าได้เพิ่มขึ้น จากการมาจับจ่ายใช้สอยของผู้ถือบัตรที่มีจำนวนมากถึง 14.5 ล้านคน และในแต่ละเดือนผู้ถือบัตรเหล่านี้ จะมีวงเงินที่รัฐบาลใส่เข้าไปในบัตรกว่า 4,000 ล้านบาท ซึ่งเมื่อจำนวนผู้ถือบัตรเพิ่มขึ้น วงเงินก็จะสูงขึ้น และจะกระจายไปยังร้านค้าธงฟ้าประชารัฐที่เข้าร่วมโครงการ

ส่วนตัวผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้ประโยชน์ในแง่ของการมีทางเลือกในการซื้อสินค้าเพิ่มมากขึ้น เพราะจากเดิมต้องซื้อสินค้าในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่มีเครื่องรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (EDC) แต่ขณะนี้มีร้านค้าแบบใช้แอปฯถุงเงินประชารัฐเข้ามาเป็นทางเลือก และสินค้าที่จะซื้อก็มีความหลากหลายขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหมู ไก่ ผัก ผลไม้ หรือใช้จ่ายในการซื้ออาหารปรุงสำเร็จ ข้าวแกง ได้ด้วย

 

สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครได้ 2 ช่องทาง ช่องทางที่หนี่งในกรุงเทพฯ สมัครได้ที่ศูนย์บริการประชาชนกระทรวงพาณิชย์ ชั้น 3 (อาคารริมน้ำ) ส่วนภูมิภาค สมัครได้ที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ ช่องทางที่สองสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ โดยให้ดาวโหลดใบสมัครที่ www.moc.go.th เมื่อกรอกใบสมัครแล้ว หากสถานประกอบการอยู่ในกรุงเทพฯ ส่งที่กองบริหารพาณิชย์ภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 563 ถ.นนทบุรี ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 และในต่างจังหวัดส่งที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดที่สถานประกอบการตั้งอยู่

 

สำหรับเอกสารที่ต้องใช้ กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล สำเนาสมุดเงินฝาก ออมทรัพย์หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน บุคคลธรรมดา ต้องมีหลักฐานที่ทางราชการออกให้หรือหนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน และรถยนต์เคลื่อนที่ ที่เร่ขายสินค้า ต้องมีสำเนาทะเบียนรถ หนังสือรับรองจากเจ้าของตลาดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย สำเนาสมุดเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันธนาคารกรุงไทย (ถ้ามี) โดยปรับให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ผู้สมัครทุกประเภทต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่และต้องแนบรูปถ่ายสถานที่ตั้งร้าน แผง ล็อค พร้อมแผนที่ประกอบ กรณีมอบฉันทะ ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนทั้งผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะด้วย

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์