สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

HKTDC พร้อมสนับสนุนความร่วมมือ ไทย-ฮ่องกง ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

กรุงเทพธุรกิจ 25 ก.ค. 2562 อ่าน [2]

...

วันนี้ (24 กรกฎาคม 2562) เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายปีเตอร์ หล่ำ (Mr. Peter Lam) ประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council: HKTDC) และคณะเข้าเยี่ยมคารวะ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเยือนไทย สรุปสาระสำคัญการหารือ ดังนี้

รองนายกรัฐมนตรีกล่าวต้อนรับประธาน HKTDC และคณะนักธุรกิจชั้นนำจากฮ่องกง พร้อมแสดงความยินดีในโอกาสเข้ารับตำแหน่งประธานองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำว่ารัฐบาลยืนยันให้ความสำคัญในการดำเนินนโยบาย โดยเฉพาะในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  และเห็นว่าความร่วมมือระหว่าง ไทย จีน และฮ่องกง ยังมีโอกาสร่วมมือกันอีกมาก

ด้านประธาน HKTDC ขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีที่ตอบรับคำเชิญเยือนฮ่องกงในเดือนตุลาคมนี้ โดยฮ่องกงพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ Startup และ SMEs ยุคใหม่ของไทย โดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การเสริมสร้างสมรรถนะหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกลุ่ม อุตสาหกรรม การส่งเสริมความร่วมมือกับตลาดต่างประเทศ และการให้ความช่วยเหลือ Startups และ SMEs รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความร่วมมือระหว่างไทย - ฮ่องกงมีพลวัตมากขึ้น โดยไทยพร้อมที่จะร่วมมือ และเป็นประตูเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับเขตอ่าวกวางตุ้ง - ฮ่องกง - มาเก๊า (Guangdong - Hong Kong - Macao Greater Bay Area: GBA) ผ่านข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative: BRI) โดยรองนายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า HKTDC จะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับฮ่องกงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และสนับสนุนการเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาค โดยเฉพาะการส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การเงิน เทคโนโลยีและนวัตกรรม และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสาขาความร่วมมืออื่น ๆ ที่ไทยและฮ่องกงมีศักยภาพ

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องในการจัดตั้งคณะทำงานระดับสูงร่วมกัน เพื่อสานต่อความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เพื่อความร่วมมืออันเป็นรูปธรรมในหลายด้าน ได้แก่ ตลาดเงิน ตลาดทุน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ดิจิทัล และ Startup และ SMEs

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์