สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นางสุทธิณี สำราญจิตต์ (คลังจังหวัดแพร่) และ นายดำเนิน กาทองทุ่ง (ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย) ผ่านระบบ Web Conference

23 เม.ย. 2561 อ่าน [4]

...

วันที่ 23 เมษายน2561 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นางวัชรีภรณ์ อะทะยศ (กลุ่มทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า) ร่วมประชุมหารือแผนการดำเนินการติดตั้งเครื่อง EDC ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ นางสุทธิณี สำราญจิตต์ (คลังจังหวัดแพร่) และ นายดำเนิน กาทองทุ่ง (ตัวแทนจากธนาคารกรุงไทย)  ผ่านระบบ Web Conference โดยมีนายวิชัย โภชนกิจ (รองปลัดกระทรวงพาณิชย์) เป็นประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์