สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า หรือนำผ่าน ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาฐารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ.2561

กรมการค้าต่างประเทศ 5 เม.ย. 2561 อ่าน [8]

...

ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดสินค้าต้องห้ามส่งออก นำเข้า หรือนำผ่าน ตามข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กรณีสาฐารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์