สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3 พ.ค. 2561 อ่าน [3]

...

ประกาศจังหวัดแพร่ โดย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ รายละเอียดดังนี้

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์