สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศ เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

DIT 7 มิ.ย. 2561 อ่าน [3]

...

เรื่อง การแจ้งปริมาณ สถานที่เก็บ และ จัดทำบัญชีคุมสินค้ากระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์