สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

9 ก.ค. 2561 อ่าน [4]

...

ประกาศ ผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า เกษตรปลอดภัยและแปรรูปจากสินค้าเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์