สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐฯ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

16 ก.ค. 2561 อ่าน [5]

...

ประกาศ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการยกระดับธงฟ้าประชารัฐฯ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ

บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์