สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดโคขุนตุณภาพดี จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 ส.ค. 2561 อ่าน [3]

...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดงานส่งเสริมการตลาดโคขุนตุณภาพดี จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์