สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือ ของสินค้าที่มีมาตรการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2561

กรมการค้าต่างประเทศ 16 ส.ค. 2561 อ่าน [1]

...

ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง การรายงานการนำเข้า การครอบครอง การส่งออก สถานที่เก็บรักษา การจำหน่ายจ่ายโอน และปริมาณคงเหลือ ของสินค้าที่มีมาตรการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร พ.ศ. 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์