สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศ รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามหกรรมของดีเมืองแพร่

26 ธ.ค. 2561 อ่าน [4]

...

ประกาศ รับฟังความคิดเห็นร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้ามหกรรมของดีเมืองแพร่ งบประมาณ 6,009,900 บาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

สามารถส่งความคิดเห็นได้ทาง โทรศัพท์ 054-511118

                                         โทรสาร หมายเลข 054-522015

                                         อีเมล pr_ops@moc.go.th

                                         หรือที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 35 ถ.เจริญเมือง ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

                                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 25 - 28 ธันวาคม 2561

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์