สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

27 ม.ค. 2563 อ่าน [49]

...
ประกาศ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อปฏิบัติงาน ตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ-รายชื่อผู้สมัคร.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์