สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

ประกาศจังหวัดแพร่ เรื่องผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการร่วมค้าประชารัฐชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

29 ม.ค. 2563 อ่าน [26]

...

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

ประกาศ รายชื่อ.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์