สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูล TIS เพื่อสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ผ่านระบบ VDO Conference

21 มิ.ย. 2561 อ่าน [2]

...

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา10.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ดัชนีอำเภอเมือง และ เด่นชัย เข้าร่วมประชุมการจัดทำระบบฐานข้อมูล TIS เพื่อสนับสนุนข้อมูลเศรษฐกิจการค้า ด้านการสำรวจจัดเก็บข้อมูล เพื่อจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการค้า ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนางสุรีย์พร  สหวัฒน์ (รองผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า) เป็นประธาน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์