สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

19 มี.ค. 2563 อ่าน [257]

...
รัฐบาลจ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สำหรับการจ่ายเงินตั้งแต่งวดที่ 6 วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปจะใช้ทะเบียนเกษตรกรปี 2563 จึงขอให้เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มรีบแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือผ่าน Application FARMBOOK ก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อรับสิทธิเข้าร่วมโครงการประกันรายได้ชาวสวนปาล์มน้ำมันต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์