สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

สพจ.แพร่ ประสานงานภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ พื่อขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับจังหวัดแพร่

27 เม.ย. 2563 อ่าน [2]

...
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดหวัดแพร่ ประสานงานภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ ได้แก่ 1.โรงสีแพร่งรุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ 2.เครือข่ายสมาชิกธุรกิจ MOC biz Club จังหวัดแพร่ 3.ห้าง Tesco Lotus สาขาแพร่ 4.ห้างแม็คโคร สาขาแพร่  5.ห้างโฮมโปร สาขาแพร่ 6.ห้างบิ๊กซี สาขาแพร่ เพื่อขอเชิญร่วมทำบุญบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับจังหวัดแพร่ นำไปบรรจุร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นถุงยังชีพในการช่วยเหลือครอบครัวที่มีรายได้ตกเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน หรือ จปฐ. จำนวน 360 ครัวเรือน ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19
                โดยในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา13.00น. ภาคเอกชน จำนวน 5 ราย ได้แก่ 1.โรงสีแพร่งรุ่งเรืองอินเตอร์ไรซ์ ร่วมทำบุญปลากระป๋อง จำนวน 500 กระป๋อง 2.เครือข่ายสมาชิกธุรกิจ MOC biz Club จังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญน้ำมันพืช 13 ลัง แคบหมู น้ำพริกหนุ่ม 3.ห้าง Tesco Lotus สาขาแพร่ ร่วมทำบุญน้ำมันพืช จำนวน 12 ลัง 4.ห้างแม็คโคร สาขาแพร่ ร่วมทำบุญปลากระป๋องจำนวน 150 กระป๋อง 5.ห้างโฮมโปร สาขาแพร่ ร่วมทำบุญน้ำมันพืช 22 ลัง และ นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมทำบุญปลากระป๋อง จำนวน 100 กระป๋อง ได้ส่งมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคให้กับจังหวัดแพร่ โดยมีนางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ และนายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานรับมอบ และในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา13.00น. ห้างบิ๊กซี สาขาแพร่ ได้ส่งมอบปลากระป๋อง จำนวน 240 กระป๋อง ให้กับจังหวัดแพร่ โดยมีนายราชัน มีน้อย หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแพร่ เป็นผู้รับมอบ และ นายนิพนธ์ วรรณภักดี พาณิชย์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วย นางสาวจุฬารัตน์ นุ่มนิ่ม ผอ.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า เป็นพยานในการรับมอบ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์