สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่

Office of Provincial Commercial Affairs Phrae

เชิญชวนส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

12 พ.ค. 2563 อ่าน [1062]

...
จังหวัดแพร่ ขอเชิญชวน นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ทั้งในจังหวัดแพร่ และต่างจังหวัด ส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์เครื่องหมายรับรองคุณภาพของสินค้าและบริการจังหวัดแพร่

โดยผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานฯ ได้แต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2563

ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ เลขที่ 35 ถนนเจริญเมือง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054-511118 โทรสาร 054-522-015

โดยจัดส่งผลงานฯด้วยตนเองหรือทางไปรณีย์ลงทะเบียนตอบรับก็ได้ (รายละเอียดและหลักเกณฑ์ตามประกาศที่แนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร

แบบฟอร์มใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด.doc

แบบฟอร์มใบสมัครส่งผลงานเข้าประกวด.pdf

ประกาศจังหวัดเเพร่ เรื่อง เชิญชวนส่งผลงาน.pdf


บริการออนไลน์จากกระทรวงพาณิชย์

BANNER จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

    result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array
  • result=Array

BANNER จากสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์