News
พาณิชย์จังหวัดแพร่ ติดตามสถานการณ์รับซื้อลองกอง และข้าวเปลือกในพื้นที่จังหวัดแพร่ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ลงพื้นติดตามการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้คำปรึกษาแนะนำระหว่างเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์ จัดประชุมเชื่อมโยงเจรจาซื้อขาย “ส้มเขียวหวาน” พาณิชย์แพร่เชื่อมโยงสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนเฟอร์นิเจอร์ไม้สักจังหวัดแพร่ ส่งออกไปต่างประเทศ พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมกระจายผลผลิตลองกองสู่ผู้บริโภค พาณิชย์จังหวัดแพร่ เชื่อมโยงผลผลิตลองกองบ้านบ่อแก้ว ออกนอกแหล่งผลิต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแพร่ 35 ถ.เจริยเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000 โทร.054-511118 พาณิชย์จังหวัดแพร่ ร่วมออกรายการ “ผู้ว่าแป้…พบประชาชน”

Service

บริการของเรา

Recommend News

แนะนำข่าวสารที่น่าสนใจ

News Update

ศูนย์รวมข่าวสาร

MOC Event

ศูนย์รวมกิจกรรมกระทรวงพาณิชย์

Announcement

ประกาศต่างๆ

รวมลิงค์ที่น่าสนใจ

Ginfo
จดหมายข่าวรัฐบาลเพื่อประชาชน
ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านทุจริต
ห้องสมุดกระทรวงพาณิยช์
E - Thailand E - Government
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงพาณิยช์ จำกัด
GCC1111
หนูณิชย์พาชิม
Thaitrade
สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า
KM
ฟ้าทอฝัน The Inspiring King
เครือข่ายเฝ้าระวัง
opswarehouse
280 งานบริการ e-Service ของรัฐ

รวมลิงค์จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัด

aecthaibiz
พาณิชย์ลดราคา! ช่วยประชาชน
facebook สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
 Asia Pacific Parliamentary Forum (APPF 30)
ศูนย์ดํารงธรรม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงานรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมการค้าภายใน
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
กรมทรัพย์สินทางปัญญา
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
องค์การคลังสินค้า
สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน)
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและ เครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
จำนวนการเข้าชม : 34,431